MPPSC Study Material (Hindi Medium)

First Paper (Section A): Chapter I Ancient India – Hindi Medium

First Paper (Section A): Chapter II Medieval India – Hindi Medium

First Paper (Section A): Chapter III Modern India – Hindi Medium

First Paper (Section A): Chapter IV Modern India – Hindi Medium